147. Izvještajna Skupština DVD Osijek Gornji grad

Posted on Posted in Novosti

147. Izvještajna Skupština DVD Osijek Gornji grad održat će se 23. veljače 2019. godine (subota) s početkom u 18,00 sati u prostorijama Društva P. Pejačevića 44, sa sljedećim

DNEVNIM REDOM

1. OTVARANJE SKUPŠTINE
2. IZBOR RADNIH TIJELA
a) voditeljstva (3 člana)
b) zapisničara
c) ovjerovitelja zapisnika (2 člana)
d) verifikacijske komisije (3 člana)
3. PODNOŠENJE IZVJEŠĆA
a) verifikacijske komisije
b) upravnog odbora
c) o materijalno-financijskom poslovanju
d) nadzornog odbora
4. RASPRAVA I USVAJANJE IZVJEŠĆA
5. RIJEČ GOSTIJU

Skupštinu saziva Upravni odbor i Predsjednik Radoslav Grubišić.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *