O nama

OSNIVANJE DVD OSIJEK GORNJI GRAD

Brzi razvoj grada Osijeka, nove tehnologije u proizvodnji i veliki požari u drugoj polovici 19.stoljeća doveli su do inicijative Osječana da osnuju i  organiziraju  Dobrovoljno vatrogasno društvo. 30.lipnja 1872. godine održan je sastanak više građana grada Osijeka gdje je osnovan privremeni odbor za osnivanje samostalnog Dobrovoljnog vatrogasnog društva. On je podnio zamolbu Gradskom poglavarstvu da prihvati i potvrdi Pravila društva za gašenje požara. Grad Osijek je prihvatio zamolbu koju je proslijedio do vlade u Zagrebu koja je isto i potvrdila. 20 listopada održana je prva Glavna skupština na kojoj je bilo preko150 članova vatrogasaca. Zapovjedni jezik i zapisnici bili su na njemačkom jeziku, no u uporabi je bio hrvatski jezik. Društvo je uzelo naziv „Dobrovoljno gombalačko i vatrogasno društvo“ (Freiwillger Thurn – und Feuerwehr Verein in Esseg). Prvi zapovjednik Društva bio je Josip Uhl. Da bi se rad i konkretni zadaci u društvu što točnije odredili donesen 1875. godine „Službovnik“ društva ili red službe. Privremeno spremište bilo je u kući Matije Huberta na uglu Strossmayerove i Rokove ulice. 1875. godine Društvo dobiva na dar gradilište u Pejačevićevoj ulici gdje seli vatrogasno spremište. Za svoju petu obljetnicu Društvo je napravilo i prvi pano sa svojim članovima.

images(2)

Slika 1. “Prvi članovi DVD-a Osijek Gornji grad” Izvor: Pismohrana DVD-a

Prvu zastavu Društvo dobilo je 1879. godine.

zastava

Slika 2. “Prva zastava  Dobrovoljnog vatrogasnog društva” Izvor: Pismohrana DVD-a

Godina 1893. značajna je po tome što je Društvo donijelo odluku o osnivanju Fonda za bolesne i nastradale vatrogasce. Time su udareni temelji socijalno-humane ustanove. Nadalje iste godine 26.lipnja društvo dobilo dozvolu za uvođenje vodovoda iz rijeke Drave ispod Rokove crkve koji se proširio na cijeli Gornji grad i postao gradski vodovod što je bilo od velikog značaja i za grad Osijek. Dobrovoljno vatrogasno društvo sporazumno s gradom Osijekom predalo 1936. godine vatrogasni vodovod u gradske ruke.

Urbane civilizirane sredine polagali su značajnu brigu gradskoj čistoći ulica, odvozu smeća, zdravog okoliša tako da je grad Osijek plaćao privatnike koji su odvozili smeće i polijevali ulice. No tu je bilo puno teškoća te privatnici nisu zadovoljili zahtjevima čišćenja i odvoza smeća,  Dobrovoljno vatrogasno društvo prihvatilo je odvoz smeća i polijevanje gradskih ulica. Time je Društvo udarilo temelje i na kasnije komunalnu djelatnost koja će se razviti pod nazivom Gradska čistoća. Te poslove i zadatke glede komunalnog rada obnašali su do 1919. godine.

U povijesti Dobrovoljnog vatrogasnog društva Osijek Gornji grad upisan je i nadnevak 22. listopada 1930. godine. Ta godina značajna je po tome što su se u Društvu sastali istaknuti liječnici grada Osijeka sa ciljem osnivanja „Sekcije prve pomoći pri Društvu“. Vozilo „Prve pomoći“ provezlo je 22. studenog 1930. godine prvog pacijenta u bolnicu. To je bio povijesni događaj i uspjeh jedne humane akcije članova Društva, liječnika i građana Osijeka. 30. lipnja 1962. godine služba „Prva pomoći“ predana je na daljnje upravljanje Općoj bolnici u Osijeku.

images

Slika 3. “Prva pomoć” Izvor: Pismohrana DVD-a

VATROGASNA SURADNJA

Godine 1961. godine započeta je prijateljska suradnja sa Prostovoljnim gasilskim društvom Maribor-mesto, Republika Slovenija. Druženje i suradnja toliko se razvila da je 27. lipnja 1982. godine potpisana Povelja o bratimljenju između dva Društva. Danas je to preraslo u uspješnu međunarodnu suradnju. Tako da tijekom 2012. godine obilježavamo i 30. obljetnicu potpisivanja Povelje. Dva su Društva čitavo to vrijeme organizirala svojim članovima zajedničke vježbe, kako seniora tako i mladeži ne samo u zaštiti od požara nego i na športskom dijelu naše suradnje.

Na našoj Skupštini 02. veljače 1999. godine DVD Osijek Gornji grad i vatrogasci grada Siklosa, Republika Mađarska potpisana je Povelja o prijateljstvu i suradnji. Dana 04. listopada iste godine navedena Povelja potpisana je u gradskom poglavarstvu grada Siklosa.

Navedene prijateljske suradnje našeg Društva uvelike je pomogla razvoju i uspostavi suradnje vatrogasnih organizacija sa područja grada Osijeka.

Ulaskom u 21. stoljeće Društvo je razvijalo prijateljske odnose ne samo sa područja naše županije nego i sa vatrogasnim društvima sa cijelog područja Republike Hrvatske. Posebice možemo naglasiti izvanredne odnose sa DVD Žrnovnicom gdje smo od 2006. godine do 2008. godine izvršavali dislokaciju našeg Društva za potrebe zaštite od požara našeg priobalja u turističkoj sezoni. Prijateljska suradnju razvili smo i sa DVD Dugopolje, DVD Šolta i DVD Bedekovčina.

DVD OSIJEK GORNJI GRAD DANAS

Tijekom posljednje dvije godine uspjeli smo povećati broj članova te pomladiti našu operativu. Imamo izuzetno mlad sastav operative kojima stariji članovi prenose svoje znanje i iskustvo. Samo od 19 do 40 godina imamo 37 operativnih članova.

DVD Osijek Gornji grad danas broji 106 članova i to:

Operativni članovi

68 ČLANOVA

Mladež od 12 do 19 godina

12 ČLANOVA

Pomladak-mladi od 6 do 12 godina

17 ČLANOVA

Pričuvni članovi

9 ČLANOVA

UKUPNO:

106 ČLANOVA

Struktura članstva po zvanjima

Neispitani vatrogasac

11 ČLANOVA

Vatrogasac

25 ČLANOVA

Vatrogasac I. klase

12 ČLANOVA

Vatrogasni dočasnik

4 ČLANA

Vatrogasni dočasnik I. klase

Vatrogasni časnik

15 ČLANOVA

Vatrogasni časnik I. klase

6 ČLANOVA

Viši vatrogasni časnik

1 ČLAN

Viši vatrogasni časnik I. klase

3 ČLANA

Starosna struktura članstva

Do 18 godina

29 ČLANOVA

Od 19 – 30

39 ČLANOVA

Od 31 – 40

11 ČLANOVA

Od 41 – 50

8 ČLANOVA

Od 51 – 60

12 ČLANOVA

Preko 60 godina

7 ČLANOVA